Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

2 5.418

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic toán lớp 1 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Đề thi violympic lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 - 3 + 1 = ...............

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 - 1 - 1 = ..............

Câu 2.3: Chọn đáp án đúng: 5 - 2 = .............

       A. 1 + 3            B. 1 + 1        C. 4        D. 0 + 3

Câu 2.4: Chọn đáp án đúng: .... = 4 - 1

     A. 2 + 2           B. 4 - 2         C. 5 - 3            D. 2 + 1

Câu 2.5: Chọn đáp án đúng: 4 - 1 - 1 = 3 + 1 - .......

     A. 2              B. 4             C. 1            D. 3

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!

Câu 3.1: 1 - .... = 1

Câu 3.2: 5 - ..... = 3

Câu 3.3: 2 - 1 = .........

Câu 3.4: 2 - ..... = 2

Câu 3.5: 5 - 1 - 0 = ..... + 2

Câu 3.6: 4 - 1 - 1 = ...... + 0

Câu 3.7: 3 - 2 = 4 - ..... - 0

Câu 3.8: 2 + ..... - 0 - 1 = 1 + 3 - 1

Câu 3.9: 1 + 2 + ..... = 4 - 1 + 1 - 0

Câu 3.10: 2 + 1 + ..... = 4 - 1- 0 + 1

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

5 - 4 < 4 - 3 + 1 < 4 + 1 - 2 - 0 < 2 + 3 - 1 < Số liền trước số 6 < Số liền sau số 5 < 7 < Số liền sau số 7 < 9 < Số liền sau số 9

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 2

Câu 2.2: 2

Câu 2.3: D

Câu 2.4: D

Câu 2.5: A

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!

Câu 3.1: 0

Câu 3.2: 2

Câu 3.3: 1

Câu 3.4: 0

Câu 3.5: 2

Câu 3.6: 2

Câu 3.7: 3

Câu 3.8: 2

Câu 3.9: 1

Câu 3.10: 1

Đánh giá bài viết
2 5.418
Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm