Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 2 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2013-2014

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2016 - 2017 trực tuyến

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
VÒNG 1 (Ngày 05/09/2016)

Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:.....

Câu 3.2: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là:....

Câu 3.3: Cho 27 + .... = 67. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.....

Câu 3.4: Tính 14 + 83 =....

Câu 3.5: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: ....

Câu 3.6: Tính: 69 - 9 - 30 =....

Câu 3.7: Tính: 62 + 7 - 21 =....

Câu 3.8: Tính: 68 - 26=....

Câu 3.9: Cho: 46 = ....+ 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.....

Câu 3.10: Cho: 75 - ..... = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....

Câu 3.11: Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là:.....

Câu 3.12: Có.... số có 2 chữ số.

Câu 3.13: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2 đoạn thẳng dài.... cm.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

(11) < (13) < (20) < (10) < (19) <(16) < (2) < (3) < (1) < (6) < (4) < (7) < (12) < (9) < (5) < (14) < (18) < (8) < (17) < (15)

Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau

(1) = (16); (2) = (11); (3) = (15); (4) = (5); (6) = (20); (7) = (9); (8) = (14); (10) = (13); (12) = (19); (17) = 18)

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 67 Câu 3.2: 70 Câu 3.3: 40 Câu 3.4: 97

Câu 3.5: 11 Câu 3.6: 30 Câu 3.7: 48 Câu 3.8: 42 Câu 3.9: 20

Câu 3.10: 10 Câu 3.11: 10 Câu 3.12: 90 Câu 3.13: 24

Đánh giá bài viết
57 30.314
Luyện thi Violympic lớp 2 Xem thêm