Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 1/3 của 57m là:... m

Câu 2: 1/5 của 65kg là:... kg

Câu 3: Tính: 241 + 289 =...

Câu 4: Tính: 267 - 198 =...

Câu 5: Tính 63 : 7 + 48 =...

Câu 6: Tính 38 + 475 =....

Câu 7: Giảm số 72 đi 4 lần ta được số:...

Câu 8: Tìm X biết: X x 4 - 13 = 71

Câu 9: Tổng của hai số gấp 3 lần số hạng thứ nhất, biết số hạng thứ hai là 48. Số hạng thứ nhất là:...

Câu 10: Tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là:...

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3hm = ...m

Câu 2: Tính 403 - 389 =...

Câu 3: Tính 28 x 7 =...

Câu 4: 1/5 của 150m là:... m

Câu 5: 1/7 của 56kg là:... kg

Câu 6: Tìm X biết: X x 7 = 84

Câu 7: Gấp 4 lên 7 lần thì được kết quả là:...

Câu 8: Tích của số chẵn nhỏ nhất lớn hơn 16 và 6 là:...

Câu 9: Cho một số, biết số đó chia cho 6 dư 4. Vậy khi chia số đó cho 2 thì số dư là:...

Câu 10: Cho một số, biết số đó chia cho 9 dư 3. Vậy khi chia số đó cho 3 thì số dư là:...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

19 < 17 < 9 < 15 < 18 < 14 < 1 < 6 < 13 < 12 < 7 < 11 < 4 < 2 < 5 < 3 < 10 < 16 < 20 < 8

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 19 Câu 2: 13 Câu 3: 530 Câu 4: 69 Câu 5: 57

Câu 6: 495 Câu 7: 18 Câu 8: 21 Câu 9: 24 Câu 10: 7

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: 300 Câu 2: 14 Câu 3: 196 Câu 4: 30 Câu 5: 8

Câu 6: 12 Câu 7: 28 Câu 8: 108 Câu 9: 2 Câu 10: 1

Đánh giá bài viết
1 3.540
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm