Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017 trực tuyến

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các cặp giá trị bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 6 x 4 = ...

Câu 2: Tính: 6 x 7 = ...

Câu 3: Tính: 31 x 3 = ...

Câu 4: Tính: 42 x 2 = ...

Câu 5: Tính: 48 : 6 = ....

Câu 6: Tính: 43 x 2 - 37 = ...

Câu 7: Tính: 28 x 3 - 17 = ...

Câu 8: Tính: 35 x 2 + 230

Câu 9: Tính: 60 : 6 + 147 = ....

Câu 10: Tìm X, biết 6 x X + 6 = 60. Vậy X =...

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 62 x 5 = ....

a) 300; b) 67; c) 310; d) 210

Câu 2: 1/4 của 16m là: ....

a) 20; b) 4; c) 4m; d) 12m

Câu 3: 1/5 của 20kg là:...

a) 100kg; b) 15kg; c) 4; d) 4kg

Câu 4: 1/3 của 21 là:...

a) 7; b) 24; c) 7m; d) 18m

Câu 5: Tìm x biết: x : 5 - 15 = 24. Vậy x = ...

a) 195; b) 185; c) 1545; d) 45

Câu 6: Tìm x biết: x : 6 = 30. Vậy x =...

a) 36; b) 24; c) 180; d) 5

Câu 7: Tìm X biết: X x 6 + 45 = 63. Vậy X =...

a) 102; b) 18; c) 108; d) 3

Câu 8: Tìm x biết: x : 5 = 25. Vậy x =...

a) 30; b) 20; c) 125; d) 5

Câu 9: Tìm x biết: 9 x 4 - x = 24. Vậy x =...

a) 12; b) 48; c) 36; d) 8

Câu 10: Tính: 32cm x 5 - 48cm =...

a) 122cm; b) 112cm; c) 112; d) 122

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các cặp bằng nhau

1 = 20; 2 = 18; 3 = 4; 5 = 12; 14 = 17; 6 = 16; 7 = 10; 8 = 9; 11 = 15; 13 = 19

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 24 Câu 2: 42 Câu 3: 93 Câu 4: 84 Câu 5: 8

Câu 6: 49 Câu 7: 67 Câu 8: 300 Câu 9: 157 Câu 10: 9

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: c Câu 2: c Câu 3: d Câu 4: a Câu 5: a

Câu 6: c Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: a Câu 10: c

Đánh giá bài viết
6 5.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm