khôi bế Lịch Sử lớp 8

Diễn biến cách mạng tháng hai và cách mạng tháng mười ở Nga

 

4
4 Câu trả lời
 • Gấu chó
  Gấu chó

  * Cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917

  - Ngày 23/2/1917, cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát.

  - Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

  - Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích.

  - Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.

  - Kết quả:

  + Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

  + Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)

  + Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.

  - Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

  0 Trả lời 11:56 05/01
 • Gia Kiet Hoang ...
  Gia Kiet Hoang ...

  * Diễn biến cách mạng tháng Mười:

  - Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga.

  - Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Những đội cận vệ đỏ được thành lập. Kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra cụ thể, chu đáo và được quyết định hết sức nhanh chóng.

  - Đêm 24 - 10 (6 - 11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản.

  - Đêm 25 - 10 (7 -11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

  - Tiếp đó, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va và đến đầu năm 1918, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.
  Mục c, d

  * Kết quả:

  + Lật đổ được chính phủ lâm thời tư sản.

  + Chính quyền thuộc về tay vô sản -> Nga Xô viết.

  * Tính chất: Cách mạng vô sản - Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

  0 Trả lời 11:57 05/01
 • Hằng Nguyễn
  0 Trả lời 11:58 05/01
 • Văn Long
  Văn Long

  Chào bạn 

  0 Trả lời 12:33 05/01

Lịch Sử

Xem thêm