Nguyễn Trần Tiến Tiếng Anh

Do you see the beautiful young girl .............. over there?

giúp

3
3 Câu trả lời
 • Ngọc Mỹ Nguyễn
  Ngọc Mỹ Nguyễn

  Câu 10: D. other

  Câu 11: A. Good luck

  Câu 14: A. on when

  Câu 15: C who

  Câu 16: A. hasn't Peter

  Câu 17: A. protect

  Câu 18: C. Nuclear power

  Trả lời hay
  4 Trả lời 10:27 28/03
  • Lê Jelar
   Lê Jelar

   Câu 5 b: biking |ai|. Còn lại |i|

   Trả lời hay
   1 Trả lời 10:13 28/03
   • Bé Gạo
    Bé Gạo

    Câu 6: B You are welcome

    Câu 7: C standing

    Câu 8: D windmill

    Câu 9: B. produced

    Trả lời hay
    1 Trả lời 10:19 28/03

    Tiếng Anh

    Xem thêm