Bài giảng Sinh trưởng của vi sinh vật Sinh học 10

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài giảng Sinh trưởng của vi sinh vật Sinh học 10 là bài giảng Sinh học khoa học giúp các em nắm được nội dung chính của bài và hiểu về 4 pha sinh trưởng cơ bản của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục. VnDoc chúc thầy cô và các em có tiết học hay.

Bài giảng Sinh học lớp 10

Xem thêm