Bài giảng Sinh học 10 bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài giảng Sinh học lớp 10

Bài giảng Sinh học 10 bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được 4 pha sinh trưởng cơ bản của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục và ý nghĩa của từng pha.

Bài giảng Bài 29 Sinh học 10

Bài giảng Sinh học 10 bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về enzim

Vi sinh vật

Khái niệm sinh trưởng

Ví dụ minh họa

Đánh giá bài viết
1 2.179
Sắp xếp theo

Bài giảng Sinh học lớp 10

Xem thêm