Giáo án Sinh học 10 bài 16: Hô hấp tế bào

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 16: Hô hấp tế bào giúp các em học sinh nắm được hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào sống, đây là quá trình phân giải chất hữu cơ qua nhiều sản phẩm trung gian cuối cùng là CO2, H2O và ATP.

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Giáo án Sinh học 10 bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về enzim

Bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

Phân biệt được từng giai đoạn chính của quá trình hô hấp.

2. Kĩ năng:

  • Giải thích được hô hấp tế bào là gì, vai trò của hô hấp tế bào đối với các quá trình chuyển hóa vật chất.
  • Trình bày được bản chất hô hấp tế bào là 1 chuỗi các phản ứng oxy hóa khử.

3. Thái độ:

Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học.

II. Chuẩn bị

Phóng to các sơ đồ 16.1 đến 16.3 sgk.

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp: (Kiểm danh ghi vắng ở sổ đầu bài)

2. Kiểm tra:

  • Enzim là gì? Cấu tạo của enzim?
  • Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim?

3. Nội dung bài mới

* Hoạt động 1: I. Khái niệm hô hấp

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Cho học sinh nghiên cứu phần I và quan sát hình 16.1: Nêu hô hấp tế bào là gì?

Cơ chất chính tham gia vào hô hấp tế bào là chất nào?

Hô hấp tế bào gồm mấy giai đoạn?

Năng lượng được lấy ra dần dần hay ồ ạt? Từ đó thấy được hiệu suất sử dụng năng lượng của sinh học so với các động cơ như thế nào?

* Giáo viên giảng giải: Hô hấp tế bào thực chất là chuỗi các phản ứng oxihóa khử sinh học và glucôzơ được phân giải dần năng lượng được lấy ra từng phần dạng ATP.

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống, đây là quá trình phân giải chất hữu cơ qua nhiều sản phẩm trung gian cuối cùng là CO2, H2O và ATP.

Học sinh trả lời là glucôzơ.

Gồm 3 giai đoạn.

Năng lượng được lấy ra dần dần.
hiệu suất sử dụng năng lượng của sinh học là 75% so với các động cơ là 25%.

Học sinh nêu phương trình tổng quát.

Là quá trình phn giải nguyn liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.
Đánh giá bài viết
24 9.737
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm