Giáo án Sinh học 10 bài 27

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nhằm giúp các em hiểu được đặc điểm của 1 số chất hoá học ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Giáo án Sinh học 10 bài 25

Giáo án Sinh học 10 bài 26

BÀI 27: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nắm được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV.

2. Kĩ năng: HS phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến VSV.

3. Giáo dục: cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất nhằm khống chế các vi sinh vật có hại.

II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.

III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm

IV. Trọng tâm bài giảng:

Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí, hoá học đế sinh trưởng của vi sinh vật.

V. Tổ chức các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Đặc điểm của sự sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ?
  • Sinh sản ở vi sinh vật nhân thực có những hình thức nào? Đặc điểm của các hình thức sinh sản đó?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Hoạt động 1

GV: Chất hoá học có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV theo chiều hướng cơ bản là: chất dinh dưỡng hay chất ức chế...

Chất dinh dưỡng là gì?

Hãy nêu một số chất dinh dưỡng có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV?

HS: Nghiên cứu sgk

Thế nào là nhân tố sinh trưởng?

HS: VSV nguyên dưỡng tự tổng hợp được các chất.

GV: Các chủng VSV hoang dại trong môi trường tự nhiên thường là nguyên dưỡng.

Vì sao khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối hoặc thuốc tím pha loãng 10 - 15'?

I. Chất hoá học:

1. Chất dinh dưỡng:

Là những chất giúp cho VSV đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu NL, giúp cân bằng áp suất thẩm thấu, hoạt hoá axit amin.

VD: Chất hữu cơ: Cacbohiđrat, prôtein, lipit...

  • Nguyên tố vi lượng: Zn, Mn, Bo, Mo, Fe...
  • Nhân tố sinh trưởng: là chât dinh dưỡng cần cho sinh trưởng của VSV với một lượng nhỏ nhưng chúng không tự tổng hợp được.
    • VSV khuyết dưỡng: là VSV tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.
    • VSVnguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được các chất.

2. Các chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật: (SGK)

Đánh giá bài viết
2 4.919
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm