Giáo án Sinh học 10 bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh dễ nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở vi sinh vật. Phân biệt được sự phân giải trong và ngoài tế bào ở vi sinh vật nhờ enzim.

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

Giáo án Sinh học 10 bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở VSV

Bài 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Nêu được đặc điểm chung của các quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở VSV.
  • HS nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở VSV và quá trình phân giải các chất.

2. Kĩ năng:

  • HS phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.
  • Biết làm một số sản phẩm lên men( sữa chua, muối chua rau quả và lên men rượu )

3. Tư tưởng:

Cho học sinh ứng dụng được các đặc điểm có lợi của vi sinh vật vào trong đời sống, soản xuất và bảo vệ môi trường.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học

1. Phương pháp

Vấn đáp + giảng giải + trực quan + hoạt động nhóm

2. Phương tiện:

Sách GK, bảng phụ, phiếu học tập.

III. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Vi sinh vật là gì? Nêu các kiểu môi trường của vi sinh vật?
  • So sánh quá trình hô hấp hiếu khí và quá trình hô hấp kị khí ở vi sinh vật?

3. Bài mới:

Đánh giá bài viết
12 7.142
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm