Giáo án Sinh học 10 bài 30

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 30: Sự nhân lên của virus trong tế bào chủ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn bài giảng dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu được những đặc điểm về giai đoạn nhân lên của virut như sự hấp thụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích.

Giáo án Sinh học 10 bài 29

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

BÀI 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUS TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Qua bài này HS phải:

 • Nắm được đặc điểm mỗi giai đoạn nhân lên của virus.
 • Hiểu được HIV là virus gây suy giảm miễn dịch và chính do suy giảm miễn dịch mà xuất hiện các bệnh cơ hội.

2. Kĩ năng:

 • Rèn luyện quan sát tranh hình phát hiện kiến thức.
 • Phân tích, tổng hợp khái quát kiến thức.
 • Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế.

3. Thái độ: HS Có ý thức bảo vệ sức khoẻ, tránh các bệnh do virus gây nên.

II. Chuẩn bị:

 • Tranh hình SGK phóng to quá trình xâm nhập của virus vào tế bào bạch cầu.
 • Các thông tin tuyên truyền về đại dịch AIDS.

III. Phương pháp giảng dạy: Nêu vân đề và giải quyết vấn đề + trực quan

IV. Trọng tâm bài giảng:

 • Chu trình nhân lên của virus
 • Đặc điểm của virus HIV

V. Tổ chức các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

Trình bày cấu trúc hình thái của virus?

3. Bài mới.

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu về chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.

GV: hướng dẫn HS quan sát các hình ảnh và phim về sự nhân lên của virus.

Thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung PHT

Đại diện nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung.

GV nhận xét và kết luận.

GV hỏi: Vì sao mỗi loại VR chỉ có thể xâm nhập vào một số loại TB nhất định?

Làm thế nào virus phá vỡ tế bào để chui ra ồ ạt?

GV giảng giải về chu trình sinh tan và tiềm tan.

I. Chu trình nhân lên của virus

Chu trình nhân lên của virus bao gồm 5 giai đoạn:

1. Sự hấp phụ:

VR bám lên bề mạt TB chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của TB chủ.

2. Xâm nhập:

 • Với phagơ: Phá huỷ thành TB nhờ enzim, bơm axit nuclêic vào TBC, vỏ nằm ngoài.
 • Với VR ĐV: Đưa cả nclêôcapsit vào TBC, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic.

3. Sinh tổng hợp:

VR sử dụng enzim và nguyên liệu của TB để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho mình.

4. Lắp ráp:

Lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành VR hoàn chỉnh.

Đánh giá bài viết
5 5.677
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm