Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

Giáo án môn Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản với nội dung chi tiết cùng cách trình bày khoa học giúp các thầy cô dễ dàng giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống đến với học sinh trong tiết học đầu tiên của chương trình Sinh học 10.

Giáo án Sinh học 10 bài 2: Các giới sinh vật

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

I. Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, học sinh cần:

  • Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống.
  • Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chúc nên thế giới sống.
  • Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
  • Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp dạy học.

II. Phương tiện dạy học

  • Tranh vẽ hình 1, SGK sinh học 10.
  • Tranh ảnh có liên quan.

III. Phương pháp dạy học

Hỏi đáp – Minh họa + Thảo luận nhóm.

IV. Nội dung dạy học

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1:

GV chia nhóm HS, yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhanh trả lời.

Câu hỏi: Thế giới sống được tổ chức theo những cấp tổ chức cơ bản nào?

GV yêu cầu các HS khác bổ sung.

GV đánh giá, kết luận.

Hoạt động 2:

GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi được phân công.

+ Nhóm 1 và nhóm 2:

Câu hỏi: Cho ví dụ về tổ chức thứ bậc và đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống.

GV nhận xét, kết luận.

HS tách nhóm theo yêu cầu của GV, nghe câu hỏi và tiến hành thảo luận theo sự phân công của GV.

Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận. Các thành viên còn lại nhận xét, bổ sung.

Nhóm 1,và 2 tiến hành thảo luận theo yêu cầu của GV, cử đại diện trình bày.

I. Các cấp tổ chức của thế giới sống:

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc
thứ bậc rất chặc chẽ gồm các cấp tổ chức cơ bản: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

Trong đó, tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống:

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc:

Nguyên tắc thứ bậc: Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.

Ví dụ: SGK

Ngoài đặc điểm của tổ sống cấp thấp, tổ chức cấp cao còn có những đặc tính riêng gọi là đặc tính nổi trội.

Ví dụ: SGK

Đánh giá bài viết
3 17.629
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm