Giáo án Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ

Giáo án Sinh học lớp 10 bài Tế bào nhân sơ

Giáo án Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ giúp các em học sinh hiểu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ, giải thích lợi thế của kích thước nhỏ ở tế bào nhân sơ. Đồng thời, trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn và học tốt hơn môn Sinh học 10.

Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

a. Cơ bản

  • Học sinh phải nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ.
  • Giải thích lợi thế của kích thước nhỏ ở tế bào nhân sơ.
  • Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn.

b. Trọng tâm

Nắm được đặc điểm và cấu tạo của tế bào nhân sơ.

2. Kỹ năng

Phân tích hình vẽ, tư duy so sánh – phân tích – tổng hợp, hoạt động độc lập của học sinh.

3. Thái độ

Thấy rõ tính thống nhất của tế bào.

II. Chuẩn bị dạy và học

1. Giáo viên

  • Phiếu học tập để thảo luận nhóm.
  • Tranh vẽ phóng hình 7.1 và 7.2 SGK. Tế bào động vật, thực vật.

2. Học sinh

  • Phiếu học tập của nhóm.
  • Xem trước bài mới, tìm hiểu về cấu tạo của tế bào nhân thực.

III. Tiến trình dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Không kiểm tra – mới ôn tập và kiểm tra 15 phút.

3. Hoạt động dạy và học

a. Mở bài

GV: Có bao giờ các em thấy tế bào thật chưa? Trông chúng như thế nào? Để quan sát được tế bào thì người ta sử dụng dụng cụ gì?

b. Bài mới

Hoạt động của Thầy & Trò Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

GV: Cho HS quan sát tranh tế bào vi khuẩn, động vật, thực vật.

GV: Em có nhận xét gì về cấu tạo tế bào nhân sơ so với tế bào nhân thực?

HS: Tế bào nhân sơ có cấu tạo đơn giản, nhân chưa có màng bao bọc so với tế bào nhân thực.

GV: Em có nhận xét gì về kích thước giữa các tế bào?

HS: Kích thước rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/10 kích thước tế bào nhân thực.

GV: Kích thước nhỏ có vai trò gì với các tế bào nhân sơ?

HS: Giúp cho tế bào trao đổi chất được nhanh hơn, nhiều hơn.

I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

1) Cấu tạo

Chưa có nhân hoàn chỉnh (nhân chưa có màng nhân bao bọc) → Nhân sơ.

Tế bào chất chưa có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng bao bọc.

Đánh giá bài viết
8 14.810
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm