Giáo án Sinh học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Giáo án Sinh học 10 Bài 1

Giáo án Sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống là tài liệu tham khảo được biên soạn và tổng hợp từ nhiều nguồn giáo án chất lượng trên toàn quốc. Bài giáo án điện tử Sinh học 10 này sẽ giúp các em học sinh có thể giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống, biết cách trình bày đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

Sinh học 10 bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

a. Cơ bản

 • Học sinh phải giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống.
 • Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống.
 • Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

b. Trọng tâm

 • Nhấn mạnh đến các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống, đặc biệt là hệ mở, tự điều chỉnh.

2. Kỹ năng

 • Kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập, kỹ năng phân loại, nhận dạng.
 • Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học.

3. Thái độ

 • Chỉ ra được mặc dù thế giới sống rất đa dạng nhưng lại thống nhất.

II. Chuẩn bị dạy và học

1. Giáo viên

 • Tranh vẽ Hình 1 SGK và những tranh ảnh có liên quan đến bài học mà giáo viên và học sinh sưu tầm được.
 • Phiếu học tập nhóm.

2. Học sinh

 • Phiếu học tập thảo luận nhóm.
 • Xem trước bài mới, tìm hiểu về thế giới sống và cấp độ tổ chức của thế giới sống.

III. Tiến trình dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 • Không kiểm tra – bài đầu chương trình học.

3. Hoạt động dạy và học

a. Mở bài

 • Vật chất sống bắt đầu từ các phân tử, trong đó đặc biệt quan trọng là axit nucleic, axit amin,...nhưng sự sống của cơ thể chỉ bắt đầu từ khi có tế bào, do đó thế giới sống được tổ chức theo các cấp từ đơn giản đến phức tạp.

b. Bài mới

Hoạt động của Thầy & Trò

Nội dung

Hoạt động 1: GV Cho HS quan sát tranh hình 1 SGK, tìm hiểu về các cấp tổ chức của thế giới sống.

GV: Em hãy nêu các cấp tổ chức của thế giới sống?
HS: HS tham khảo SGK, quan sát hình và trả lời.
GV: Giải thích khái niệm tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan...
GV: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống?
HS: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.
GV: Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật?

I. Các cấp tổ chức của thế giới sống

1) Khái niệm

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ: phân tử đại phân tử bào quan tế bào mô cơ quan hệ cơ quan cơ thể quần thể quần xã hệ sinh thái sinh quyển.

Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.
Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

2) Tế bào

Là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống.

Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.

Đánh giá bài viết
28 33.906
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm