Giáo án Sinh học 10 bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 13 Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình biên soạn giáo án giảng dạy chất lượng. Bài giáo án Sinh học 10 này sẽ giúp học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức trọng tâm.

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 13: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

a. Cơ bản

  • Học sinh phải phân biệt được thế năng và động năng, đồng thời đưa ra được các ví dụ minh hoạ.
  • Mô tả được cấu trúc và nêu được chức năng của ATP.
  • Trình bày được khái niệm chuyển hoá vật chất.

b. Trọng tâm

Biết được ATP – đồng tiền năng lượng của tế bào: cấu trúc và chức năng.

2. Kỹ năng

  • Nhận biết được các dạng năng lượng và vai trò của năng lượng đối với cơ thể biết cách chăm sóc bản thân.
  • Kỹ năng phân tích, khái quát hóa và tổng hợp kiến thức.

3. Thái độ

Biết được vai trò của năng lượng mà có cách vận dụng năng lượng và chăm sóc cơ thể cho phù hợp.

II. CHuẩn bị dạy và học

1. Giáo viên

  • Tranh vẽ hình 13.1 và 13.2 SGK.
  • Tranh minh hoạ cho thế năng và động năng (bắn cung).
  • Phiếu học tập để thảo luận nhóm.

2. Học sinh

Xem trước bài mới, tìm hiểu về quá trình chuyển hóa năng lượng và vật chất trong tế bào; cấu trúc và chức năng của ATP.

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

  • Điều gì xảy ra khi cho tế bào vào dung dịch ưu trương và nhược trương? Giải thích.
  • Nước và các chất hòa tan qua màng sinh chất theo cơ chế nào?

3. Hoạt động dạy và học

a. Mở bài

Mỗi cơ thể sống đều dùng năng lượng để thúc đẩy quá trình sống. Sự sinh trưởng của tế bào, sự vận động và dẫn truyền phân tử vật chất qua màng, tất cả các hoạt động của tế bào đều cần năng lượng. Vậy năng lượng là gì? Có những dạng năng lượng nào trong tế bào sống? Chúng chuyển hóa ra sao?

b. Bài mới

Đánh giá bài viết
3 7.917
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm