Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Giáo án môn Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất giúp các em dễ dàng hiểu được enzim là gì cũng như trình bày được cấu trúc và chức năng của enzim cũng như các cơ chế tác động của enzim. Mời các thầy cô tham khảo bài giáo án mẫu môn Sinh học lớp 10 này.

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

a. Cơ bản

 • Học sinh phải trình bày được cấu trúc và chức năng của enzim cũng như các cơ chế tác động của enzim.
 • Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt tính của enzim.
 • Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim.

b. Trọng tâm

Nắm được bản chất và cơ chế tác động của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

2. Kỹ năng

 • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập với SGK.
 • Biết cách giải thích hiện tượng dựa trên kết quả quan sát được.

3. Thái độ

 • Có thái độ đúng đắn trong vấn đề bảo vệ sức khỏe thông qua việc xúc tác và trao đổi của các phản ứng chuyển hóa vật chất trong môi trường nội bào, dịch mô.
 • Môi trường ô nhiễm môi trường có thể ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim trong tế bào, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật.
 • Hiện tượng kháng thuốc trừ sâu ở nhiều loại côn trùng do có khả năng tổng hợp enzim phân giải loại thuốc đó. Hiệu quả trừ sâu kém, ô nhiễm môi trường.
 • Có ý thức tăng cương sử dụng thuốc trừ sâu vi sinh, hạn chế thuốc trừ sâu hóa học, bảo vệ môi trường sống.

II. Chuẩn bị dạy và học

1. Giáo viên

 • Tranh vẽ phóng to hình 14.1 và 14.2 SGK.
 • Phiếu học tập cho HS thảo luận nhóm.

2. Học sinh

 • Xem trước bài mới, tại sao khi ta cho cơm vào miệng nhai một lúc thì có vị ngọt? Giải thích hiện tượng trên.
 • Phiếu học tập của nhóm để thảo luận.

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1. Ổn đinh tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 • Nêu khái niệm động năng, thế năng. Cho ví dụ.
 • Trình bày cấu trúc hoá học và chức năng của ATP.
 • Đồng hóa, dị hóa là gì? Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.

3. Bài mới

a. Mở bài

 • Tại sao cơ thể người chỉ tiêu hóa được tinh bột mà không tiêu hóa được cellulose?
 • Dựa trên kết quả trả lời của HS mà GV diễn giảng và vào bài.

b. Bài mới

Đánh giá bài viết
6 12.045
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm