Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong sự chuyển hoá vật chất

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong sự chuyển hoá vật chất là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn trong quá trình tự học tại nhà, không chỉ ôn lại kiến thức đã được học mà còn làm quen nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 13: Khái quát về năng lượng và sự chuyển hóa vật chất

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 15: Hô hấp tế bào

 • 1
  Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?
 • 2
  Các chất dưới đây được sinh ra trong tế bào sống?Các chất dưới đây được sinh ra trong tế bào sống?
  (1) Saccaraza (2) proteaza (3) nucleaza (4) lipit
  (5) amilaza (6) saccarozo (7) protein (8) axit nucleic
  (9) lipaza (10) pepsin
  Những chất nào trong các chất trên là enzim?
 • 3
  Enzim có bản chất làEnzim có bản chất là
 • 4
  Nói về enzim, phát biểu nào sau đây đúng?Nói về enzim, phát biểu nào sau đây đúng?
 • 5
  Cơ chất làCơ chất là
 • 6
  Vùng cấu trúc không gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết với cơ chất được gọi là
 • 7
  Hoạt động đầu tiên trong cơ chế tác động của enzim là
 • 8
  Enzim có đặc tính nào sau đây?
 • 9
  Enzim nào sau đây tham gia xúc tác quá trình phân giải protein?Enzim nào sau đây tham gia xúc tác quá trình phân giải protein?
 • 10
  Nói về trung tâm hoạt động của enzim, có các phát biểu sau:Nói về trung tâm hoạt động của enzim, có các phát biểu sau:
  (1) Là nơi liên kết chặt chẽ, cố định với cơ chất
  (2) Là chỗ lõm hoặc khe hở trên bề mặt enzim
  (3) Có cấu hình không gian tương thích với cấu hình không gian cơ chất
  (4) Mọi enzim đều có trung tâm hoạt động giống nhau
  Trong các phát biểu trên, những phát biểu đúng là:
 • 11
  Cơ chế hoạt động của enzim có thể tóm tắt thành một số bước sauCơ chế hoạt động của enzim có thể tóm tắt thành một số bước sau
  (1) Tạo ra các sản phẩm trung gian
  (2) Tạo nên phức hợp enzim – cơ chất
  (3) Tạo sản phẩm cuối cùng và giải phóng enzim
  Trình tự các bước là
 • 12
  Phần lớn enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị của độ pH nào sau đây?
 • 13
  Nói về hoạt tính của enzim, phát biểu nào sau đây không đúng?Nói về hoạt tính của enzim, phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 14
  Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?
 • 15
  Vì sao sử dụng chất kích thích sinh trưởng tổng hợp phun cho rau cải thì rau sẽ nhanh cho thu hoạch nhưng người ăn rau đó có sức khỏe không tốt?Vì sao sử dụng chất kích thích sinh trưởng tổng hợp phun cho rau cải thì rau sẽ nhanh cho thu hoạch nhưng người ăn rau đó có sức khỏe không tốt?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 2.661
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm