Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 13: Khái quát về năng lượng và sự chuyển hóa vật chất

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 13: Khái quát về năng lượng và sự chuyển hóa vật chất với nhiều câu hỏi lý thuyết bổ ích bám sát nội dung trọng tâm của bài học, đồng thời kết hợp cùng kiến thức mở rộng nâng cao giúp học sinh dễ dàng ôn luyện trong quá trình tự học tại nhà.

Trắc nghiệm Sinh học 10 ôn tập chương 2: Cấu trúc tế bào

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong sự chuyển hoá vật chất

 • 1
  Năng lượng chủ yếu của tế bào tồn tạiNăng lượng chủ yếu của tế bào tồn tại
 • 2
  Nói về ATP, phát biểu nào sau đây không đúng?Nói về ATP, phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 3
  ATP được cấu tạo từ 3 thành phần làATP được cấu tạo từ 3 thành phần là
 • 4
  Cho các phân tử:Cho các phân tử:
  (1) ATP (2) ADP (3) AMP (4) N2O
  Những phân tử mang liên kết cao năng là
 • 5
  Số liên kết cao năng có trong 1 phân tử ATP là
 • 6
  Liên kết P ~ P ở trong phân tử ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng. nguyên nhân là doLiên kết P ~ P ở trong phân tử ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng. nguyên nhân là do
 • 7
  Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào các việc chính như:Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào các việc chính như:
  (1) Phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể
  (2) Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào
  (3) Vận chuyển các chất qua màng
  (4) Sinh công cơ học
  Những khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
 • 8
  ATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP tích lũy chủ yếu ởATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP tích lũy chủ yếu ở
 • 9
  Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP?Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP?
 • 10
  Cây xanh có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng. Quá trình chuyển hóa năng lượng kèm theo quá trình này làCây xanh có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng. Quá trình chuyển hóa năng lượng kèm theo quá trình này là
 • 11
  ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vìATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì
  (1) ATP là một hợp chất cao năng
  (2) ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP
  (3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào
  (4) Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.
  Những giải thích đúng trong các giải thích trên là
 • 12
  Nghiên cứu một số hoạt động sauNghiên cứu một số hoạt động sau
  (1) Tổng hợp protein
  (2) Tế bào thận vận chuyển chủ động ure và glucozo qua màng
  (3) Tim co bóp đẩy máu chảy vào động mạch
  (4) Vận động viên đang nâng quả tạ
  (5) Vận chuyển nước qua màng sinh chất
  Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng ATP?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm