Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 9

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 9 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 9 có đáp án giúp học sinh nắm vững nội dung về Tế bào nhân thực Sinh học 10 đồng thời ôn luyện kĩ năng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10 trên hệ thống VnDoc.com

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Trắc nghiệm Sinh 10 bài 9 có đáp án do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ các thầy cô cùng các em học sinh trong quá trình dạy và học môn Sinh 10 đạt kết quả tốt.

 • 1
  Cho biết các enzym trong lizoxom hoạt động tốt nhất khi pH môi trường bằng 5. Điều gì sẽ xảy ra với những con amip nếu người ta thêm vào môi trường một chất làm bất hoạt các bơm proton trên màng lizoxom?
 • 2
  Khi nói về lizoxom và peroxixom, phát biểu nào sau đây sai?
 • 3
  Ở tế bào lông hút của rễ cây, chức năng chủ yếu của không bào là:
 • 4
  Loại tế bào nào sau đây có không bào tiêu hóa?
 • Dùng dữ liệu dưới đây để trả lời các câu 4 - 6
  (1) Có màng kép trơn nhẵn
  (2) Chất nền có chứa ADN và riboxom
  (3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong
  (4) Có ở tế bào thực vật
  (5) Có ở tế bào động vật và thực vật
  (6) Cung cấp năng lượng cho tế bào

  Có mấy đặc điểm chỉ có ở lục lạp?
 • 5
  Có mấy đặc điểm chỉ có ở ti thể?
 • 6
  Có mấy đặc điểm chỉ có ở ti thể và lục lạp?
 • 7
  Loại tế bào có khả năng quang hợp là?
 • 8
  Trong các yếu tố cấu tạo sau đây, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?
 • 9
  Cấu trúc nằm bên trong tế bào gồm một hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau được gọi là?
 • 10
  Cho các ý sau đây:

  (1) Có cấu tạo tương tự như cấu tạo của màng tế bào

  (2) Là một hệ thống ống và xoang phân nhánh thông với nhau

  (3) Phân chia tế bào chất thành các xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)

  (4) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp lipit

  (5) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp protein

  Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt?
 • 11
  Điều nào sau đây là chức năng chính của ti thể?
 • 12
  Lục lạp có chức năng nào sau đây?
 • 13
  Đặc điểm nào sau đây không phải của ti thể?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 7.147
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

  Xem thêm