Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 3 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10 có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp, giúp học sinh lớp 10 dễ dàng ôn luyện.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước được giáo viên VnDoc tổng hợp theo chương trình học SGK môn Sinh lớp 10 kết hợp bài tập vận dụng nâng cao, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức và ôn tập.

 • 1
  Cho các ý sau:

  (1) Các nguyên tố trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion và cation.

  (2) Cacbon là các nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ.

  (3) Có 2 loại nguyên tố: nguyến tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.

  (4) Các nguyên tố chỉ tham gia cấu tạo nên các đại phân tử sinh học.

  (5) Có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống.

  Trong các ý trên, có mấy ý đúng về nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống?
 • 2
  Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?
 • 3
  Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng?
 • 4
  Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là?
 • 5
  Nhận định nào sau đây không đúng về các nguyên tố chủ yếu của sự sống (C, H, O, N)?
 • 6
  Tính phân cực của nước là do?
 • 7
  Cho các ý sau:

  (1) Nước trong tế bào luôn được đổi mới hàng ngày.

  (2) Nước tập trung chủ yếu ở chất nguyên sinh trong tế bào.

  (3) Nước tham gia vào phản ứng thủy phân trong tế bào.

  (4) Nước liên kết với các phân tử nhờ liên kết hidro.

  (5) Nuóc có tính phân cực thể hiện ở vùng ôxi mang điện tích dương và vùng hidro mang điện tích âm.

  Trong các ý trên, có mấy ý đúng với vai trò của nước?
 • 8
  Trong các yếu tố cấu tọa nên tế bào sau đây, nước phân bố chủ yếu ở đâu?
 • 9
  Đặc tính nào sau đây của phân tử nước quy định các đặc tính còn lại?
 • 10
  Cho các ý sau:

  (1) Là liên kết yếu, mang năng lượng nhỏ.

  (2) Là liên kết mạnh, mang năng lượng lớn.

  (3) Dễ hình thành nhưng cũng dễ bị phá vỡ.

  (4) Các phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết hidro.

  Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của liên kết hidro?
 • 11
  Chất nào sau đây chiếm khối lượng chủ yếu của tế bào?
 • 12
  Nước chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng cơ thể người?
 • 13
  Các nhà khoa học khi tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác đều tìm kiếm sự có mặt của nước vì lý do nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 2.634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm