Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 15: Hô hấp tế bào

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Mời các bạn cùng tham khảo Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 15: Hô hấp tế bào với nhiều câu hỏi lý thuyết bổ ích được tổng hợp từ các nguồn tài liệu chất lượng trên toàn quốc, giúp học sinh nắm rõ kiến thức được học trên lớp đồng thời tự ôn luyện, nâng cao tại nhà.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong sự chuyển hoá vật chất

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17: Quang hợp

 • 1
  Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?
 • 2
  Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
 • 3

  Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là

 • 4
  Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?
 • 5

  Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

 • 6
  Năng lượng mà tế bào thu được khi kết thúc giai đoạn đường phân một phân tử glucozo là
 • 7
  Quá trình đường phân xảy ra ởQuá trình đường phân xảy ra ở
 • 8
  Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl – CoA và được phân giải tiếp ở
 • 9
  Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là
 • 10
  Qua chu trình Crep, mỗi phân tử axetyl – CoA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2
 • 11
  Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:
  (1) Đường phân
  (2) Chuỗi truyền electron hô hấp
  (3) Chu trình Crep
  (4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep
  Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là
 • 12
  Nước được tạo ra ở giai đoạn nào?Nước được tạo ra ở giai đoạn nào?
 • 13
  Giai đoạn nào sinh ra nhiều ATP nhất?
 • 14
  ATP không được giải phóng ồ ạt mà từ từ qua các giai đoạn nhằmATP không được giải phóng ồ ạt mà từ từ qua các giai đoạn nhằm
 • 15
  Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể?Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm