Giáo án Sinh học 10 bài 8: Tế bào nhân thực

Giáo án Sinh học lớp 10 bài Tế bào nhân thực

Giáo án Sinh học 10 bài 8: Tế bào nhân thực giúp học sinh nắm được kiến thức của bài các đặc điểm chung của tế bào nhân thực, mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào. Ngoài ra, mô tả được cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào chất: lưới mội chất, bộ máy gôngi, ty thể, lục lạp, ribôxôm, không bào, lizôxôm.

Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức
a. Cơ bản

  • Học sinh phải trình bày được các đặc điểm chung của tế bào nhân thực.
  • Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào.
  • Mô tả được cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào chất: lưới mội chất, bộ máy golgi, ribosome.

b. Trọng tâm

Biết được đặc điểm chung của tế bào nhân thực so với tế bào nhân sơ.

2. Kỹ năng

Phân tích hình vẽ, tư duy so sánh – phân tích – tổng hợp, để thấy rõ cấu trúc nhân, sự giống và khác nhau giữa các loại ribosome.

3. Thái độ

Thấy được tính thống nhất về cấu trúc và chức năng của nhân tế bào và ribosome.

II. Chuẩn bị dạy và học

1. Giáo viên

Tranh vẽ phóng hình 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 SGK và phiếu học tập.

2. Học sinh

  • Phiếu học tập của nhóm.
  • Xem trước bài mới, tìm hiểu chung về tế bào nhân thực, vai trò và chức năng của các bào quan trong tế bào.

III. Tiến trình dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

  • Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. Tế bào vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước nhỏ đem lại cho chúng ưu thế gì?
  • Lông và roi ở tế bào vi khuẩn có chức năng gì không?

3. Hoạt động dạy và học

a. Mở bài

GV có thể mở bài bằng câu hỏi: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực có sự khác nhau như thế nào?

b. Bài mới

Hoạt động của Thầy & Trò Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của tế bào nhân thực.

GV: Tế bào nhân thực có đặc điểm gì?

HS: Tế bào nhân thực có kích thước lớn và cấu trúc phức tạp.

GV: Tại sao lại gọi là tế bào nhân thực?

HS: Vì đã có nhân và màng nhân hoàn chỉnh.

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc của tế bào nhân thực.

GV cho HS quan sát tranh tế bào vi khuẩn, động vật, thực vật.

GV: Em có nhận xét gì về cấu tạo tế bào nhân sơ so với tế bào nhân thực?

HS: Tế bào nhân sơ nhỏ, cấu tạo đơn giản hơn nhiều so với tế bào nhân thực.

GV: Trả lời câu lệnh trang 37 (ếch mang đặc điểm loài B và nhân chứa thông tin di truyền của tế bào).

I. Đặc điểm chung

- Kích thước lớn

- Cấu trúc phức tạp:

+ Có nhân và màng nhân hoàn chỉnh

+ Có hệ thống màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt.

II. Cấu trúc của tế bào nhân thực

1) Nhân tế bào

- Thường có dạng hình cầu, đường kính khoảng 5m. Có lớp màng kép bao bọc.

- Dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (DNA và protein) và nhân con.

Tài liệu liên quan đến Sinh học 10 bài 8:

Đánh giá bài viết
8 21.441
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm