Giáo án Sinh học 10 bài 25

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được 4 pha sinh trưởng cơ bản của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục và ý nghĩa của từng pha.

Giáo án Sinh học 10 bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

BÀI 25: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nắm được các pha cơ bản nuôi cấy vi khuẩn không liên tục và ý nghĩa của các pha.

2. Kĩ năng: HS phân biệt được thời gian và tốc độ sinh trưởng ở từng pha.

3. Giáo dục: cho học sinh nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục, ứng dụng được vào thực tế đời sống.

II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.

III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan

IV. Trọng tâm bài giảng:

Nội dung và ý nghĩa các pha của sinh trưởng.

V. Tổ chức các hoạt đọng dạy và học:

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Hoạt động 1

Hãy nhắc lại sinh trưởng của sinh vật là gì?

HS: là sự tăng kích thước và khối lượng của cơ thể

Thời gian thế hệ là gì? Cho ví dụ?

GV: Thời gian thế hệ đối với 1 quần thể VSVlà thời gian cần để N0 biến thành 2N0. (N0 là số tế bào ban đầu của quần thể)

I. Khái niệm sinh trưởng:

1. Sinh trưởng ở vi sinh vật: là sự tăng sinh các thành phần của tế bào → sự phân chia.

Sự sinh trưởng của quần thể VSV là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể.

2. Thời gian thế hệ:

- Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào đến khi phân chia (kí hiệu: g).

VD: E.Coli 20 phút tế bào phân chia 1 lần.

- Mỗi loài vi khuẩn có thời gian riêng, trong cùng một loài với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng thể hiện g khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 5.009
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm