Giáo án Sinh học 10 bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về enzim

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về enzim giúp các em học sinh hiểu được yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim trong các thí nghiệm làm kết quả các thí nghiệm khác nhau, biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yểu tố môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza, tự tiến hành được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong sách giáo khoa.

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

Giáo án Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

BÀI 15: THỰC HÀNH MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

Qua tiết này học sinh phải:

  • Học sinh phải biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza.
  • Tự tiến hành được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong sách giáo khoa.

2. Kĩ năng:

Rèn luyện học sinh các kĩ năng: Quan sát, bố trí thí nghiệm, thực hành.

3. Thái độ:

Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.

B. PHƯƠNG PHÁP.

Phương pháp thực hành củng cố.

C. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ.

1. Thầy: Soạn giáo án. Dụng cụ và mẫu vật cần thiết.

2. Trò: Chuẩn bị theo yêu cầu của giáo viên.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP (1')

Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5')

Cấu tạo và vai trò của enzim đối với tế bào?

III. BÀI MỚI.

1. Đặt vấn đề

2. Triển khai bài (32')

* Hoạt động 1 (5')

I. Mục tiêu và chuẩn bị của thí nghiệm với enzim catalaza.

1. Mục tiêu:

  • Học sinh phải biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza.
  • Tự tiến hành được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong sách giáo khoa.

2. Chuẩn bị.

a. Mẫu vật:

Một vài củ khoai tây sống và luộc chín.

b. Dụng cụ và hoá chất.

  • - Dao, ống nhỏ giọt, bình đựng nước đá.
  • - Dung dịch H2O2, nước đá.
Đánh giá bài viết
2 6.157
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm