Giáo án Sinh học 10 bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở VSV

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 10 bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở si sinh vật được biên soạn với nội dung chi tiết và khoa học. Giáo án điện tử môn sinh học lớp 10 này sẽ giúp em học sinh hiểu được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật dựa theo nguồn cácbon và năng lượng.

Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

Giáo án Sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

BÀI 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nắm được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật và môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật.

2. Kĩ năng: HS phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật.

3. Giáo dục: Cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học vào trong đời sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị:

Các hình vẽ trong sách giáo khoa.

III. Phương pháp dạy học:

Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm.

IV. Trọng tâm bài giảng:

Các kiểu dinh dưỡng, hô hấp và lên men ở VSV.

V. Tổ chức các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Hoạt động 1

(?) Hãy kể tên một số loại vi sinh vật mà em biết?

HS:

(?) Vi sinh vật là gì?

HS: là những sinh vật có kích thước rất nhỏ.

(?) Môi trường sống của VSV như thế nào?

HS

Môi trường tự nhiên và môi trường nuôi cấy.

(?) Môi trường nuôi cấy có đặc điểm gì?

I. Khái niệm vi sinh vật:

VSV là những sinh vật nhỏ bé, gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau, VSV hấp thụ và chuyển hoá vật chất nhanh, sinh trưởng mạnh.

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng:

1. Các loại môi trường cơ bản:

Môi trường tự nhiên: VSV có ở khắp nơi, trong môi trường có điều kiện sinh thái đa dạng.

Môi trường phòng thí nghiệm:

  • Môi trường dùng chất tự nhiên.
  • Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã biết thành phần hoá học và số lượng.
  • Môi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên và chất hóa học.

2. Các kiểu dinh dưỡng (sgk)

III. Hô hấp và lên men:

Đánh giá bài viết
17 9.861
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem thêm