Bài thu hoạch Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài thu hoạch mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Mời các thầy cô tham khảo.
Dành cho Giáo Viên Xem thêm