Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 của Đảng viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 của đảng viên được thực hiện đầu năm là là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.
Thủ tục hành chính Xem thêm