Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học năm 2019 - 2020 có đáp án và bảng ma trận chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học, ôn tập học kì 1.
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học Xem thêm