Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học 321,4 KB 08/10/2014 7:37:00 CH
Tài liệu bao gồm các câu hỏi tự luận trong chương trình hệ thống môn quản trị được dùng cho thí sinh ôn thi đầu vào Cao học kinh tế.
Xem thêm các thông tin về Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học
Cao học - Sau Cao học Xem thêm