Chuyên đề dãy số lớp 11

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Chuyên đề dãy số lớp 11 1,8 MB 20/01/2015 4:47:00 CH
Tài liệu "Chuyên đề dãy số lớp 11" tổng hợp các kiến thức về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân đã được học trong nhà trường, đồng thời đưa ra các ví dụ cụ thể, các bài tập vận dụng, có kèm theo lời giải chi tiết, giúp các bạn có thể tự ôn luyện một cách dễ dàng.
Xem thêm các thông tin về Chuyên đề dãy số lớp 11
Lớp 11 Xem thêm