Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015 có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Sử lớp 10 hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn sẵn sàng chuẩn bị bước vào kì thi cuối năm.