Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015 có đáp án tham khảo đi kèm, là tài liệu ôn tập cuối năm môn Sử hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn củng cố và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kỳ sắp tới.
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm