Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra cuối năm lớp 12 môn Sử có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả.
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch Sử Xem thêm