Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm có 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài thi là 150 phút. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ đề thi yêu cầu các thí sinh xử lý số liệu và vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta giai đoạn từ 2000 đến 2012.
Địa lý lớp 9 Xem thêm