Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm có 2 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 150 phút. Ở câu hỏi làm văn đề thi yêu cầu thí sinh làm sáng tỏ ý kiến: “...Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng.”
Ngữ văn 9 Xem thêm