Em hãy đọc bài thơ Gọi bạn (Định Hải) rồi kể lại thành bài văn xuôi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Em hãy đọc bài thơ Gọi bạn (Định Hải) rồi kể lại thành bài văn xuôi được VnDoc.com tổng hợp và đăng tải, giúp các bạn học tốt môn Ngữ văn 6. Mời các bạn cùng tham khảo.
Văn mẫu lớp 7 Xem thêm