Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc - Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) (tiết 2)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc - Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) (tiết 2) gồm kiến thức trọng tâm, bài tập, nội dung bài học được VnDoc sưu tầm là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo.
Giáo án Lịch sử lớp 12 Xem thêm