Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 14: Tập đọc - Chú Đất Nung

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tập đọc lớp 4: Chú Đất Nung là tài liệu tham khảo cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng cho các tiết học đạt hiệu quả cao.
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm