Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Luyện tập tóm tắt tin tức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức là tài liệu tham khảo cho các thầy cô chuẩn bị bài giảng cho các tiết học đạt hiệu quả cao.
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm