Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động hoàn thành hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã được quy định rõ ràng trong Luật bảo hiểm xã hội, người lao động chỉ cần nộp đơn đề nghị và sổ bảo hiểm để nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm Xem thêm