Phiếu bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 năm 2021 môn Tiếng Việt - Đề 12

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phiếu bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Việt - Đề 12 được biên soạn gồm phần đề thi và đáp án chi tiết. Trong phần đề thi có sẵn oli cho học sinh làm bài trực tiếp. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh tham khảo.
Đề thi KSCL đầu năm lớp 2 Xem thêm