Tả lại hình ảnh người thầy giáo Ha-men trong buổi học cuối cùng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tả lại bằng miệng cho các bạn nghe hình ảnh thầy giáo Ha-men là tài liệu cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện các dạng bài tập về luyện nói về văn miêu tả ngữ văn lớp 6.
Văn mẫu lớp 6 Xem thêm