Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập 1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu sau.

1. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào cuối năm 1225.

2. Trần Cảnh lên ngôi vua lúc 8 tuổi.

3. Thời Trần, cả nước được chia thành 24 lộ

4. Nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

5. Quân đội dưới thời Trần được tuyển dụng theo chính sách "ngụ binh ư nông".

Trả lời

Đúng: 2, 5

Sai: 1, 3, 4

Bài tập 2 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

1. Thời Trần

a) Cửa biển Hội Thống

2. Hà Tĩnh

b) Cảng Vân Đồn

3. Thanh Hóa

c) Cửa biển Hội Triều

4. Quảng Ninh

d) Chế độ Thái thượng hoàng

Trả lời

1-d; 2-a; 3-c; 4-b.

Bài tập 3 trang 43 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền các sự kiện, nội dung lịch sử về sự thành lập của nhà Trần cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng sau:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Từ cuối thế kỉ XII

 
 
 
 

Tháng 12 năm Ất Dậu

 
 
 

Trả lời

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Từ cuối thế kỉ XII

Nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa doạ. Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, nông dân li tán. Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.

Tháng 12 năm Ất Dậu

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.

Bài tập 4 trang 43 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền vào bảng dưới đây những nội dung phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan dưới thời Trần

Cơ quan

Chức năng, nhiệm vụ

Quốc sử viện

 

Thái y viện

 

Tôn nhân phủ

 

Hà đê sứ

 

Đồn điền sứ

 

Khuyến nông sứ

 

Trả lời

Cơ quan

Chức năng, nhiệm vụ

Quốc sử viện

Phụ trách công việc biên soạn quốc sử

Thái y viện

Chăm sóc sức khỏe cho hoàng tộc.

Tôn nhân phủ

Trông nom sổ sách, ngọc phả, đền miếu trong hoàng tộc

Hà đê sứ

Trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê đieuf

Đồn điền sứ

Tuyển mộ người đi khẩn hoang

Khuyến nông sứ

Chăm lo, khuyến khích nông dân đi sản xuất

Bài tập 5 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần ở thế kỉ XIII vào bảng dưới đây.

Tình hình kỉnh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp)

Tổ chức quân đội, cúng cố quốc phòng

Nông nghiệp: ………………

Thủ công nghiệp…………

Thương nghiệp………..

Tổ chức quân đội………………

Củng cố quốc phòng………………

Trả lời

- Nông nghiệp: Công cuộc khai khẩn đất hoang, thành lập làng xã được mở rộng, đê điều được củng cố. Các vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo đi khai hoang lập điền trang. Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc... và thực hiện các biện pháp khuyến nông: đắp đê, khai hoang, lập làng, bảo vệ trâu bò... có tác dụng tích cực làm cho kinh tế nông nghiệp thời Trần phát triển.

- Thủ công nghiệp: Thủ công nghiệp do nhà nước quản lí trực tiếp rất phát triển và mở rộng nhiều ngành, nghề: làm đồ gốm tráng men, dệt vải, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển...

+ Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển, nổi bật là nghề làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc và xây dựng, khai khoáng... Một số thợ thủ công cùng nghề tụ họp lại thành lập làng nghề, phường nghề. Các thạp gốm hoa nâu (H.35) và gạch đất nung chạm khắc nổi (H.36, SGK) là những sản phẩm thủ công tiêu biểu thời Trần.

- Thương nghiệp: Chợ mọc lên càng nhiều

Ở kinh thành Long, bên cạnh Hoàng thành đã có 61 phường

Buôn bán với các nước ngoài phát triển

- Tổ chức quân đội

Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

Ở các làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.
Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách "ngụ binh ư nông" và theo chủ trương: "Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.

- Củng cố quốc phòng

Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía bắc. Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị ở các nơi này.

Bài tập 6 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

Trả lời

Dựa vào SGK Lịch sử 7 vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần thành 3 cấp:

- Cấp triều đình: Vua - Thái thượng hoàng

Các quan văn, võ đại thần

Các cơ quan chuyện môn (viện, đài, sảnh...)

- Cấp hành chính trung gian:

Lộ --------> Phủ -------------->Huyện, Châu.

(Chánh, Phó An phủ sứ) tri Phủ (Tri huyện, Tri châu)

- Cấp hành chính cơ sở: xã (xã quan).

Bài tập 7 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa bộ máy quan lại và hệ thống hành chính các cấp thời Lý và thời Trần.

  • Giống nhau:
  • Khác nhau:

Trả lời

  • Bộ máy quan lại thời Lý - Trần có điểm giống nhau là được tổ chức theo mô hình quân chủ trung ương tập quyền, gồm 3 cấp (nêu cụ thể).
  • Khác nhau: thời Trần được tổ chức có quy củ, đầy đủ hơn, có chế độ Thái thượng hoàng.

Bài tập 8 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Nhà Trần đã làm gì để phụq hồi và phát triển kinh tế?

Trả lời

Nhà Trần thực hiện nhiều biện pháp khuyến nông, phát triển kinh tế nông nghiệp, thủ công, thương nghiệp (nêu dẫn chứng cụ thể).

Bài tập 9 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý?

Trả lời

Luật pháp nhà Trần có điểm khác thời Lý là cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn.

Bài tập 10 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Theo em, dưới thời Trần, nền kinh tế được phục hồi, phát triển, quân đội và quốc phòng được củng cố, pháp luật được tãng cường đã có tác dụng gì trong công cuộc xây dựng chính quyền, bảo vệ đất nước?

Trả lời

Kinh tế được phục hồi, phát triển, quân đội và quốc phòng được củng cố.... có tác dụng củng cố chính quyền vững mạnh, đời sống dân chúng sung túc, xã hội ổn định, quốc phòng, quân đội hùng cường, là nhân tố quyết định củng cố khối đoàn kết giữa triều đình với nhân dân, cũng như tăng cường tiềm lực để bảo vệ đất nước,ằ.. phát triển kinh tế, văn hoá...

......................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em học sinh Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII. Tài liệu thuộc chuyên mục Giải sách bài tập Lịch sử 7 bao gồm các đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong sách bài tập Sử 7, được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức bài học, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Lịch sử lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 7 trên, các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 7.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
9 3.200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm