Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập 1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nhà Minh đưa quân sang xâm lược nước ta đầu thế kỉ XV

A. vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

B. vì quý tộc nhà Trần cầu cứu nhà Minh.

C. nhằm lật đổ triều Hồ để khôi phục triều Trần.

D. nhằm thôn tính nước ta, lập làm quận huyện của nhà Minh.

2. Khi quân Minh xâm lược, tình hình nước ta gặp phải khó khăn như thế nào ?

A. Nhiều quý tộc, quan lại cũ của nhà Trần chống lại nhà Hồ, đi theo quân Minh, nhân dân không ủng hộ nhà Hồ.

B. Chính quyền nhà Hồ suy yếu.

C. Nội bộ nhà Hồ mâu thuẫn.

D. Nhà Hồ đang phải đối phó với nhiều cuộc nổi dậy của nông dâri.

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ kéo dài trong thời gian

A. 8 tháng.

B. 6 tháng.

C.1 năm.

D. 2 năm.

4. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại vì

A. quân Minh quá mạnh với tướng tài giỏi, vũ khí tối tân.

B. lực lượng quân đội nhà Hồ quá ít và yếu kém.

C. vũ khí của quân đội nhà Hồ quá thô sơ.

D. đường lối kháng chiến của nhà Hồ sai lầm, không dựa vào nhân dân để đánh giặc...

Trả lời

1. D 2. A 3. A 4. D

Bài tập 2 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền mốc thời gian vào bảng dưới đây cho phù hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Hai mươi vạn quân Minh tràn vào xâm lược nước ta.

 

Quân Minh chiếm được Đông Đô (Thăng Long).

 

Vua tôi nhà Hồ bị quân Minh bắt.

 

Cuộc khởi nghĩa chống đô hộ Minh do Trần Ngỗi lãnh đạo bùng phát.

 

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng bùng nổ. Chiến thắng Bô Cô của nghĩa quân Trần Ngỗi.

 

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng thất bại.

Trả lời

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 11 năm 1406

Hai mươi vạn quân Minh tràn vào xâm lược nước ta.

Ngày 22 tháng 1 năm 1407

Quân Minh chiếm được Đông Đô (Thăng Long).

Tháng 6 năm 1407

Vua tôi nhà Hồ bị quân Minh bắt.

Tháng 12 năm 1408

Cuộc khởi nghĩa chống đô hộ Minh do Trần Ngỗi lãnh đạo bùng phát.

Năm 1409

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng bùng nổ

Đầu năm 1408

Chiến thắng Bô Cô của nghĩa quân Trần Ngỗi.

Năm 1413

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng thất bại.

Bài tập 3 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nối các ô bên phải với ồ bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

1. Quân nhà Hồ bị đánh bại ở thành Đa Bang

a) chia quân làm 2 cánh tràn vào nước ta

2. Quân Minh đánh chiếm Tây Đô

b) tự xưng Giản Định Hoàng đế

c) lấy hiệu Trùng Quang

3. Trương Phụ

4. Trần Ngỗi

d) chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt

5. Trần Quý Khoáng

e) tháng 4-1407

6. Hồ Quý Ly

g) ngày 22-1-1407

Trả lời

1-g; 2-e; 3-a; 4-b; 5-c; 6-d.

Bài tập 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền vào bảng dưới đây địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh của nhân dân ta và quý tộc nhà Trần

Tên cuộc khởi nghĩa

Địa phương có cuộc khởi nghĩa

Khởi nghĩa Phạm Ngọc

 

Khởi nghĩa Lê Ngã

 

Khởi nghĩa Phạm Chấn

 

Khởi nghĩa Phạm Tất Đại

 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi

 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang

 

Khởi nghĩa Trần Ngỗi

 

Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

 

Trả lời

Cuộc khởi nghĩa

Địa phương có cuộc khởi nghĩa

Khởi nghĩa Phạm Ngọc

Hải Phòng

Khởi nghĩa Lê Ngã

Quảng Ninh

Khởi nghĩa Phạm Chấn

Đông Triều

Khởi nghĩa Phạm Tất Đại

Bắc Giang

Khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi

Phú Thọ

Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang

Thái Nguyên

Khởi nghĩa Trần Ngỗi

Bô Cô (Nam Định)

Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

Thanh Hóa, Hóa Châu

Bài tập 5 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

Trả lời

 • Tháng 11 – 1406 quân Minh tiến vào biên giới nước ta. Quân Minh lần lượt đánh bại nhà Hồ ở 1 số địa điểm thuộc Lạng Sơn.
 • Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị, lấy thành Đa Bang, làm trung tâm phòng ngư.
 • Ngày 22-1-1407 sau ki đánh bại quân nhà Hoog ở Đa Bang, quân Minh đánh chiếm Đông Đô (Thăng Long).
 • Quân nhà Hồ phải lui về cố thủ ở thành Tây Đô (Thanh Hóa). Tháng 4 – 1407 Quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào cuối tháng 6 - 1407

Bài tập 6 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

Trả lời

Rất thâm độc, tàn bạo...

Bài tập 7 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Trình bày tóm tắt diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần lãnh đạo. Tại sao các cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng bị thất bại?

 • Tóm tắt diễn biến:
 • Nguyên nhân thất bại:

Trả lời

 • Tóm tắt diễn biến:
  • Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi:
   • Tháng 10-1407, một người yêu nước là Triệu Cơ đưa con của vua Trần là Trần Ngỗi lên làm vua ở Yên Mô (Ninh Bình), Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định Hoàng Đế
   • Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất ở Hóa Châu (Huế) và Nguyễn Cảnh Chân - trước làm quan ở Thăng Hoa (Quảng Nam) hưởng ứng. Tháng 12- 1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bến Cô Bô (Nam Đinh). Từ Đó, thanh thế nghĩa quân vang dậy, nhiều người từ nơi khác kéo về theo nghĩa quân
   • Sau chiến thắng Cô Bô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết chết hai tướng Nguyễn Cảnh Chân và Đặng Tất. Cuộc khởi nghĩa thất bại
  • Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng
   • Sau khi Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân bị Trần Ngỗi giết chết, con trai của ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An, đưa Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu
   • Giữa năm 1411, Quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hoa
   • Tháng 8 - 1411, Quân Minh đánh vào Thuận Hóa, nghĩa quân tan rã dần, Trần Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị lần lượt bị bắt. Cuộc khởi nghĩa thất bại
 • Nguyên nhân thất bại: thiếu đường lối đúng đắn, nội bộ mất đoàn kết

Bài tập 8 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Nhận xét của em về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta đầu thế kỉ XV trước khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời

Sôi nổi, khá rầm rộ...

......................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em học sinh Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV). Tài liệu thuộc chuyên mục Giải sách bài tập Lịch sử 7 bao gồm các đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong sách bài tập Sử 7, được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức bài học, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Lịch sử lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài các bài Giải SBT Lịch sử 7 trên, các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 7.

Đánh giá bài viết
12 1.932
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm