Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hùng có: 16 que tính

Nam nhiều hơn Hùng: 17 que tính

Nam có: …….. que tính.

4
4 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Số que tính Nam có:

  26 + 17= 43 (que tính)

  Đáp số: 43 que tính

  0 Trả lời 17:50 24/09
  • Bắp
   Bắp

   Số que tính Nam có:

   26 + 17= 43 (que tính)

   Đáp số: 43 que tính

   0 Trả lời 17:50 24/09
   • Mỡ
    Mỡ

    Số que tính Nam có: 43 que tính

    0 Trả lời 17:50 24/09
    • Bon
     Bon

     26 + 17= 43 (que tính)

     Đáp số: Nam có 43 que tính

     0 Trả lời 17:50 24/09
     Toán học Xem thêm