Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 26

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Dùng bút màu đen tô đậm Đường số 4 và Hành lang Đông – Tây trên lược đồ.

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công, truy kích địch; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp rút chạy.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Âm mưu của Pháp trong “Kế hoạch Rơ-ve” là gì?

X

“Khóa cửa biên giới Việt – Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4.

Chiếm lại các cứ điểm trên Đường số 4 đã bị ta giành trong chiến dịch Việt Bắc.

Tấn công, càn quét lớn vào Việt Bắc để dồn dân ra khởi căn cứ cách mạng của ta.

X

“Cô lập Căn cứ đại Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu III và IV của ta bằng “Hành lang Đông – Tây”.

+) Trong chiến dịch Biến giới thu – đông năm 1950, quân ta đã giành được thắng lợi gì?

X

Giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.

X

Phá vỡ “Hành lang Đông – Tây” của địch ở Hòa Bình.

X

Phá vỡ thế bao vây của địch đối với “Căn cứ địa Việt Bắc”.

Buộc Pháp phải kí kết hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Bài 2 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý đúng.

Lời giải:

+) Từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đến đầu năm 1953, quân ta liên tiếp mở các chiến dịch nào tấn công vào phòng tuyến quân Pháp?

X

Chiến dịch Trung du.

X

Chiến dịch Hạ Lào.

X

Chiến dịch Đường số 18.

Chiến dịch Hà – Nam – Ninh.

Chiến dịch Tây Nguyên.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

X

Chiến dịch Hòa Bình.

X

Chiến dịch Tây Bắc.

Chiến dịch Điện Biên Phủ.

X

Chiến dịch Thượng Lào.

+) Các chiến dịch của ta từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đến đầu năm 1953 có đặc điểm chung nào?

Địch chủ động tấn công còn ta luôn giữ thế phòng ngự.

X

Ta luôn giữ vững quyền chủ động đánh địch trên các chiến trường.

Các chiến dịch đều diễn ra ở vùng rừng núi và trung du.

Các chiến dịch đều diễn ra ở vùng đồng bằng.

Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp rút chạy.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Chiến dịch Tây Bắc nổ ra ngày nào?

Ngày 14 – 11 – 1951.

Ngày 23 – 2 – 1952.

X

Ngày 14 – 10 – 1952.

Ngày 8 – 4 – 1953.

+) Mục tiêu của ta trong chiến dịch Tây Bắc là gì?

Tập dượt cách đánh địch ở địa bàn rằng núi.

X

Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng đất đai và nhân dân.

X

Mở rộng căn cứ địa kháng chiến và phát triển chiến tranh du kích.

Phá vỡ Hành lang Đông – Tây của địch.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Đánh giá bài viết
1 467
Sắp xếp theo
    Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 Xem thêm