Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 25

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 55, 56 VBT địa lí 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức về Địa lí 4 tập 2. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 25

Bài 1. (trang 55 VBT Địa Lí 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Ở duyên hải miền Trung:

Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh

Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.

Dân cư tập trung rất đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.

Dân cư thưa thớt, chủ yếu là các dân tộc ít người

Lời giải:

Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh

X

Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.

Dân cư tập trung rất đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.

Dân cư thưa thớt, chủ yếu là các dân tộc ít người

Bài 2. (trang 55 VBT Địa Lí 4): Quan sát các hình 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 139 trong SGK, hãy điền tên các hoạt động sản xuất tương ứng vơi các hình vào bảng sau:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 25

Trồng trọt

Chăn nuôi

Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Ngành khác

Lời giải:

Trồng trọt

Chăn nuôi

Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Ngành khác

Trồng mía, trồng lúa.

Chăn bò, trâu.

Nuôi tôm, làng chài

Sản xuất muối

Bài 3. (trang 55 VBT Địa Lí 4): Chọn các từ ngữ trong khung để điền vào chỗ trống trong bảng sau:

Trồng lúa; khai thác dầu mỏ; trồng mía, lạc; nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; trồng cây công nghiệp lâu năm; làm muối.

Tên hoạt động sản xuất

Một số điều kiện cần thiết để sản xuất

Nước biển mặn, nhiều nắng

Biển, đầm phá, sông; người dân có kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản

Đất cát pha, khí hậu nóng

Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm

Lời giải:

Tên hoạt động sản xuất

Một số điều kiện cần thiết để sản xuất

Làm muối

Nước biển mặn, nhiều nắng

Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Biển, đầm phá, sông; người dân có kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản

Trồng mía, lạc

Đất cát pha, khí hậu nóng

Trồng lúa.

Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm

Bài 4. (trang 56 VBT Địa Lí 4): Điền tên dân tộc Kinh và dân tộc Chăm dưới các hình sau cho đúng:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 25

Lời giải:

1. Dân tộc Kinh

2. Dân tộc Chăm.

Đánh giá bài viết
5 416
Giải VBT Địa lý 4 Xem thêm