Giải Vở bài tập Địa lí 4 bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

Giải Vở bài tập Địa lí 4 bài 1

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 9, 10 VBT địa lí 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức về Địa lí 4 bài 1. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 1

Bài 1. (trang 9 VBT Địa Lí 4): Quan sát hình 1 trang 70 trong SGK, hãy sắp xếp năm dãy nũi chính ở Bắc Bộ theo thứ tự từ đông sang tây vào các chỗ trống sau:

Lời giải:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 1

Bài 2. (trang 9 VBT Địa Lí 4): Hãy điền tên dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh núi Phan-xi-păng và thị xã Sa Pa vào lược đồ dưới đây

Lời giải:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 1

Bài 3. (trang 10 VBT Địa Lí 4): Nối mỗi từ ở cột A với cụm từ thích hợp ở cột B để thể hiện đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 1

Lời giải:

1 – g

2 – d

3 – b

4 – e

5 – a

6 – h

7 – c

Bài 4. (trang 10 VBT Địa Lí 4): Quan sát bảng số liệu trang 72 trong SGK rồi điền số và từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp.

Lời giải:

a) Nhiệt độ tháng 1 ở Sa Pa là: 9

b) Nhiệt độ tháng 7 ở Sa Pa là: 20

c) Nhận xét về nhiệt độ ở Sa Pa: Lạnh quanh năm, nhất là vào những tháng mùa đông, đôi khi có tuyết rơi.

Bài 5. (trang 10 VBT Địa Lí 4): Điền từ thích hợp vào chỗ trống và vẽ mũi tên vào sơ đồ cho đúng

Lời giải:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 1

Đánh giá bài viết
29 2.718
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Địa lý 4 Xem thêm