Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 15

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 31 VBT Địa Lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện dân số của Đông Nam Á, châu Á và thế giới theo bảng số liệu sau:

Lãnh thổ

Số dân năm 2002 (triệu người)

Đông Nam Á

536

Châu Á

3766

Thế giới

6215

Lời giải:

Biểu đồ thể hiện dân số của Đông Nam Á, châu Á và thế giới năm 2002.

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 2 trang 32 VBT Địa Lí 8: Điền vào bảng sau tên nước và tên thủ đô của các nước ở Đông Nam Á:

Lời giải:

Tên nước

Thủ đô

Tên nước

Thủ đô

Việt Nam

Hà Nội

In-đô-nê-xi-a

Gia-các-ta

Lào

Viên Chăn

Xin-ga-po

Xin-ga-po

Cam-pu-chia

Phnom-pênh

Bru-nây

Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan

Thái lan

Băng Cốc

Phi-lip-pin

Ma-ni-la

Mi-an-ma

Y-an-gun

Đông-ti-mo

Đi-li

Ma-lai-xi-a

Cua-la-lum-pơ

Bài 3 trang 32 VBT Địa Lí 8: Điền vào ô trống của sơ đồ sau những nội dung cần thiết:

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 4 trang 32 VBT Địa Lí 8: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của hầu hết các nước Đông Nam Á?

Lời giải:

(Đánh dấu X vào ô trống có nội dung phù hợp)

a) Dân số tăng khá nhanh

b) Sau chiến tranh thế giới thứ hai lần lượt dành độc lập

c) Trồng lúa nước. Gạo là nguồn lương thực chính

X

d) Dân cư trong nước có cùng ngôn ngữ

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lý 8, Tài liệu học tập lớp 8, Giải bài tập SGK Địa lý 8 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
13 2.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Địa Lí 8 Xem thêm